http://imit.xunta.es/portal
Fondos Públicos
Convocatoria: Orde do 20 de xullo de 2011 (DOG nº 143, do 27 de xullo de 2011)
Resolución: 5 de decembro de 2011 (DOG nº 235, do 12 de decembro de 2011 )
Procedemento: IN841C. Subvención para o o apoio ao financiamento de proxectos individuais e os colaborativos de innovación tecnolóxica -proxectos CITN
Nº Expediente: IN841C 2011/167
Título do Proxecto: IA-SINERGY - Eficiencia Enerxética Intelixente. –
Contía da subvencion: 39.025 € (1.918,69 € no ano 2011 , 11.798.86€ no ano 2012, e 25.307,45€ no 2013).
Memoria:   Memoria IA-Sinergy