Fondos Públicos- Resolución de concesión: Resolución do 15 de xullo de 2011, segundo o Anuncio publicado no DOG nº 160 o 23 de agosto de 2011.

- Norma reguladora: Procedemento administrativo PR520A_2011 (Resolución do 22 de marzo de 2011 publicada no DOG nº 62 o 29 de marzo de 2011).

- Órgano concedente: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica.

- Crédito orzamentario: 2.600.000 €.

- Contía da subvencion: 45.212,00€

- Finalidade: OS-Sinergy II: Servizos Intelixentes para a eficiencia enerxética.

- Memoria: Memoria OS-Sinergy II

http:// http://