Proveedores de Combustibles

A plataforma permitiralle ós suministradores de combustible acadar un grao de optimización loxística importante, xa que lles ofrece información das necesidades de combustible de todos os clientes rexistrados.

¡O servizo é gratuito para os clientes que se queiran rexistrar!

Un dos custes mais importantes no suministro de combustible para calefaccións é a loxística: optimizar as rutas de reparto é un dos obxectivos mais buscados polos provedores.Vantaxes

Proveedor: posibilidade de optimizar as rutas coñecendo as necesidades de suministro co conseguinte aforro de custes.


Cliente: conseguir as mellores ofertas de combustible e a seguridade de non quedarse sen combustible por un despiste.